سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران

حفظ امنیت خرید و تراکنش های شما در اولویت کاری ما قرار دارد. سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این سایت دارد. این قسمت شامل مطالبی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه استفاده از این اطلاعات است که از کاربران سایت جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آنها می توان کاربران را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نام خانوادگی، نشانی، پست الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود (البته اعلام نشانی و  شماره تلفن تنها در موارد درخواست سفارشات می باشد و در غیر این صورت اعلام آن اجباری نمی باشد).

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آنها

شما با ثبت نام در سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی، ایمیل و… را در اختیار سایت قرار می دهید. در ادامه فعالیت در سایت آرت آنلاین موزیک و در صورت تقاضا برای ثبت سفارش، شما نیاز به اضافه کردن مشخصات آدرس و تلفن های تماس خود خواهید داشت.
شما پس از ورود به سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com ، به عنوان کاربر شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها، پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار سایت خواهد بود. سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com اطلاعاتی از قبیلIP شما، اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده توسط شما را نیز نگهداری خواهد کرد. از اینگونه اطلاعات تنها برای گزارشات و پرونده کاری شما استفاده خواهد شد و این اطلاعات در اختیار هیچ فرد، سایت و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به حساب من تغییر داده و ویرایش کنید. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com وارد کرده اید به غیر از نام کاربری شما که توسط شما قابل حذف یا تغییر نمی باشد.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها مسئولین رده بالا، دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت.
کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده در پایگاه داده های سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم ها و روش های پیشرفته شده است.
کلیه اطلاعات مربوط به سیستم سایت آرت آنلاین موزیک ArtOnline-music.com در زیرساخت های محافظت شده و در مکان های امن نگهداری می شوند.